• 10 września 2021 11:32

We wtorkowym spotkaniu w Warzenku, które zostało zorganizowane 7 września, a było dedykowane uczestnikom pomorskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestniczyło kilkanaście warsztatów, a więc łącznie znacznie ponad 100 osób. 

Zajęcia (m.in. decoupage, wytłaczania kartek okolicznościowych, ruchowe z terapeutą zajęciowym, gry z balonem i "makaronami” oraz z alpakami, animacje taneczne z Xbox Kinect i gimnastyka z wykorzystaniem piłek przy muzyce), a także spotkania z psychologiem odbywały się w salach i na świeżym powietrzu, a pomiędzy nimi zapraszaliśmy na przerwy z poczęstunkiem, o który zadbali wolontariusze Caritas.

Po kilku słowach wstępu oraz informacjach przekazanych przez Dariusza Majorka, dyrektora pomorskiego oddziału PFRON można było zobaczyć pokaz filmowy (nagranie przedstawienia teatralnego fundacji Sprawni Inaczej z Gdańska) oraz występ iluzjonisty.

Żeby nikt się nie zgubił i nie pomylił swojej grupy, uczestnicy otrzymali kolorowe wstążki.

Dodajmy, że wszystko odbywało się w pięknie położonym Ośrodku Warzenko, koło Trójmiasta, a spotkanie zostało zorganizowane w ramach dzielenia się dobrymi praktykami pomiędzy uczestnikami Klastra WTZ "Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej”, który jest realizowany w partnerstwie z Oddziałem Pomorskim PFRON oraz finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

  • Udostępnij ten post:
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030