• 23 listopada 2021 10:33

9 i 10 grudnia - w ramach projektu „Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” realizowanego w partnerstwie z Pomorskim Oddziałem PFRON - odbędą się warsztaty dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mają one na celu zainspirowanie instruktorów i terapeutów do poszukiwania nowych metod pracy z podopiecznymi, szczególnie osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszystko poprowadzi pani Marta Hajdrych.  

IDEA SPOTKAŃ

Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, ma swoją osobowość, uczucia i chce się czuć ważny, akceptowany i potrzebny. Terapia zajęciowa prowadzona w odpowiedni sposób jest w stanie zapewnić te potrzeby. Bardzo ważny jest zindywidualizowane podejście do uczestnika, podczas zajęć koncentrując się na jego zasobach a nie ograniczeniach. Podążanie za uczestnikiem, wzmacnianie w nim to, co jest naturalne i spontaniczne może sprawić, że wzrośnie jego efektywność i poczucie sprawstwa.
 
CELE SZKOLENIA

* zapoznanie się z propozycjami organizacyjnymi oraz podejścia do osoby z niepełnosprawnością podczas zajęć z terapii zajęciowej (doświadczenia własne prowadzącego)
* przybliżenie sylwetek artystów z niepełnosprawnościami oraz ich twórczości
* zaznajomienie się z konkretnymi rozwiązaniami w pracy z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
* poszerzenie własnego warsztatu pracy
* poznanie nowych osób oraz ich perspektywy
* rozwój własnej kreatywności 

  • Udostępnij ten post:
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030